Aanmelden kan door:

- Directies
- Schoolbesturen
- Stafmedewerkers van de scholengemeenschap
- ICT-coördinatoren
- Zorgcoördinatoren