Krachtlijnen van het ICT-beleid

Bevorderen ICT-integratie

ICT of informatie- en communicatietechnologie verovert steeds meer het dagelijkse leven. Kinderen in het basisonderwijs moeten de kans krijgen om vaardigheden bij het gebruik ervan op te doen. Deze ICT-vaardigheden werden door de onderwijsoverheid vertaald in acht vakoverschrijdende ICT-eindtermen. In theorie dienen deze na te streven eindtermen geïntegreerd te worden in vakken als taal, rekenen, wereldoriëntatie, muzische vorming …

Deze eindtermen worden in het leerplan OVSG vertaald naar elf ICT-competenties. Deze ICT-competenties situeren zich binnen drie integratieniveaus: ICT inzetten als gereedschap, ICT inzetten als instructeur en ICT inzetten als open leeromgeving. De hoofdtaak van de overkoepelend ICT-coördinator is het vertalen van deze ICT-competenties in een leerlijn. Concreet streeft de scholengemeenschap naar een leerlijn met een vijftal geïntegreerde activiteiten (gespreid over een paar lessen) per leerjaar. Deze activiteiten worden op de pagina ‘ICT in klas’ van deze website aangeboden.

In een volgende stap wordt deze leerlijn het uitgangspunt in de zoektocht naar:
- evaluatiemiddelen om de ICT-competenties doelgericht te evalueren,
- bijscholing van het onderwijzend personeel.

 

Bevorderen samenwerking tussen scholen van de scholengemeenschap

Driemaandelijks wordt door de overkoepelend ICT-coördinator een vergadering gepland voor alle ICT-coördinatoren van de verschillende scholen in de scholengemeenschap. Tijdens deze vergadering worden ervaringen en expertise uitgewisseld.

De uitwisseling van expertise over de verschillende scholen wordt ook gestimuleerd door het ontwerp van deze website. De website biedt een online platform om expertise uit te wisselen tussen schoolbesturen, directies, ICT-coördinatoren en zorgcoördinatoren.

 

Beantwoorden specifieke ICT-vragen

De ICT-coördinatoren kunnen bij de overkoepelende ICT-coördinator terecht met hun specifieke ICT-vragen. Via opzoekwerk in online databanken, recente eindwerken, artikels en literatuur probeert de overkoepelend ICT-coördinator een passend antwoord te bieden.