Je maakt een quiz waarin minstens 10 vragen gesteld worden over de leerstof van het afgelopen werothema.

 

Minstens 3 vragen zijn nieuwe weetjes waarrond je informatie opzoekt op het internet!