Kies een onderwerp waarover je een nieuwsbericht wil schrijven. Schrijf eventueel een kladversie op papier.

 

Open Microsoft Word.

 

Typ het nieuwsbericht. Besteed daarbij aandacht aan:

- Een aantrekkelijke titel

- Een beknopte inleiding

- Tekstopbouw

        - Zinsbouw

        - Spelling

- Tekstopmaak

        - Lettertype

        - Alinea’s

- Bijpassende afbeelding(en)

 

Sla het document op in jouw map op de computer.

Ben je klaar? Ga dan verder naar 'inzenden'.