Microsoft Excel is een programma waarin je kan werken met digitale rekenbladen. Dit programma wordt vaak gebruikt in grote bedrijven om cijfergegevens overzichtelijk weer te geven.

 

Met behulp van Microsoft Excel kun je van tabellen een grafiek maken.

In deze webquest leer je:

- drie soorten grafieken maken: staaf-, cirkel- en lijndiagrammen

- de opmaak (het uitzicht van die grafiek) aanpassen aan jouw wensen.

 

Zoek alvast het pictogram van Excel op het bureaublad van deze computer en open het programma! Klik daarna op 'Opdracht'.