Krachtlijnen van het zorgbeleid

De taken van de overkoepelend zorgcoördinator bestaan uit:

- het coördineren van het zorgbeleid op niveau van de scholengemeenschap
- de ondersteuning van de lokale zorgcoördinatoren, leraars en directeurs
- het uitwerken van beleidsplannen en projecten i.v.m. zorg
- afspraken maken over de inhoud van een zorgbeleid in de scholen van de G-8
- het evalueren van de eigen werkwijze en die van de zorgcoördinatoren en indien nodig bijsturen
- de coördinatie, begeleiding en stimulering van de uitwerking van het nascholingsbeleid i.v.m. zorg
- de administratie eigen aan de functie
- het bijdragen tot een goede werking van de G-8